Przejdź do treści

Szkoły

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE:

Dla klas:

 • Mów do mnie grzecznie – dzieci
 • Warsztat Umiejętności Społecznych
 • Profilaktyka
 • Warsztat prawny
 • Edukacja finansowa
 • Mnemotechniki
 • Przyjazna szkoła
 • Akademia wolontariatu i mediacji
 • Młodzi warszawiacy obywatele Europy
 • Rozwijam skrzydła
 • Profilaktyka alkoholowa
 • Profilaktyka uzależnień od social media

 

Dla opiekunów:

 • Mów do mnie grzecznie – nauczyciele
 • Mów do mnie grzecznie – rodzice
 • Przyjazna szkoła
 • Akademia wolontariatu i mediacji
 • Profilaktyka alkoholowa
 • Profilaktyka uzależnień od social media

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA DZIECI:

 • Teatr Olimp (scena lektur)
 • Kreatywna plastyka
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia sportowe
 • Warsztaty innowacyjne z nauk przyrodniczych
 • Robotyka i programowanie
 • Zajęcia językowe
 • Pomoc w nauce
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Reedukator
 • Terapia ręki
 • Pedagog

KONSULTACJE DLA OPIEKUNÓW:

 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje systemowe
 • Prawnik
 • Mediator
 • Konsultacje pedagogiczne

Zapoznaj się z naszą OFERTĄ.

 

Jak się zapisać?

Zapisy na powyższe warsztaty, zajęcia i konsultacje możliwe są przez poniższe formularze on-line.

 

Uwaga!
Udział dziecka w projekcie będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody od Rodziców. Prosimy zatem rodziców
o uzupełnienie ZGODY RODZICA (on-line):

WARSZTATYUZUPEŁNIJ TU >> 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE UZUPEŁNIJ TU >>