Zapraszamy na szkolny piknik

Scenariusz II Pikniku Rodzinnego

w ramach projektu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe”, współfinansowanego ze środków miasta stołecznego Warszawy,

Data:               5.12.2013
Czas:              13:00 – 16:00

Przebieg imprezy:

13:00 – 13:15             Powitanie gości, prezentacja warsztatów.
13:15 – 13:30             Oprowadzenie gości po stoiskach warsztatowych.
13:30 – 13:45             Pokaz umiejętności grupy Capoeira + warsztaty dla uczniów.
13:45 – 14:00             Pokaz umiejętności grupy KS Drukarz.
14:00 – 14:15             Pokaz umiejętności grupy Break Dance + warsztaty dla uczniów.
14:15 – 14:30             Pokaz umiejętności grupy DJ + warsztaty dla uczniów.
14:30 – 14:45             Poczęstunek.
14:45 – 15:00             Pokaz umiejętności grupy street art. + warsztaty dla uczniów.
15:00 – 15:45             Konkursy z nagrodami:          Konkurs sprawnościowy, Wiedzy o Warszawie, Wiedzy o dzielnicy Praga – Południe.
15:45 – 16:00             Zakończenie imprezy, pożegnanie gości.

Uwagi:

  1. Podczas trwania pikniku na każdym stanowisku znajduje się instruktor oraz wolontariusz.
  2. Przez cały czas trwania imprezy dzieci korzystają z warsztatów: malowania twarzy, street art., break Dance, gier planszowych, dj-skich, capoeira, wiedzy o Grochowie.
  3. Wolontariusze pomagają instruktorom oraz opiekunom i wychowawcom odpowiedzialnym za dzieci.

Koordynator imprezy:

Agnieszka Wilczek          606 514 515

Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg imprezy:

Rafał Miłkowski               691 463 399

 

plakat_piknik_grudzien_biały

24 X – szkolenie dla wolontariuszy „ABC dobrego korepetytora”

24 października (czwartek) w godzinach 17.00-20.00 w siedzibie Fundacji „Wspólna Droga” United Way Polska odbędzie się szkolenie poświęcone pedagogice pracy z dzieckiem trudnym dla wolontariuszy projektu „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe”. Projekt realizowany jest ze środków M. St. Warszawy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia. Szkolenie pod tytułem „ABC dobrego korepetytora” poprowadzi Pani Katarzyna Ornarowicz. Pod koniec warsztatów korepetytorzy otrzymają materiały edukacyjne. Każdy z wolontariuszy dostanie również materiały papiernicze (teczkę, zeszyt, ołówek z gumką, długopis, zestaw flamastrów i zakreślacze) do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi.

Katarzyna Ornarowicz – andragog, trener, animator społeczno-kulturalny, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Trener warsztatów edukacyjnych i projektów międzypokoleniowych. Realizatorka i autorka projektów dla różnych grup odbiorczych z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, zarządzania czasem, asertywności oraz efektywnego zarządzania konfliktami. Prowadzi szkolenia z wolontariatu, zarządzania potencjałem wolontariuszy, budowania zespołu, tworzenia projektów wolontariackich, budowania strategii wolontariatu w lokalnych społecznościach. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, szkołami, domami kultury, ośrodkami pomocy społecznej i uniwersytetami trzeciego wieku.

Informujemy, że wolontariusze mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych z konsultantem wolontariatu Lucyną Kraśkiewicz. Konsultant będzie dostępny w siedzibie Fundacji w każdy wtorek, środę i piątek w godz. 9.00-17.00.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały merytoryczne ABC dobrego korepetytora K. Ornarowicz [pdf]

Informacja o realizowanych zajęciach

L.p.Nazwa zajęćTyp zajęćCel zajęćMiejsce realizacjiDla kogo są przeznaczone zajęciaOrganizacja, kto prowadzi zajęcia
1CAPOEIRAartystyczne, ruchowerozwój artystyczny, rozwój fizyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańSP 72UCZNIOWIE SP 72TPD Praga Południe
2CAPOEIRAartystyczne, ruchowerozwój artystyczny, rozwój fizyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańTPD Praga PołudniePodopieczni TPD Praga PołudnieTPD Praga Południe
3CAPOEIRAartystyczne, ruchowerozwój artystyczny, rozwój fizyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańZOW “Grochów”Podopieczni ZOW “Grochów”TPD Praga Południe
4FILMOWEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańSP 72UCZNIOWIE SP 72Fundacja “Osiem Życzeń”
5KLUB GIMNAZJALISTYpsycho-edukacyjneedukacja, rozwój zainteresowań, integracjaStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”Podopieczni Stowarzyszenia “Wspólne Podwórko”Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
6KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNEpsycho-edukacyjnewsparcie psychologiczneTPD Praga PołudniePodopieczni TPD Praga PołudnieTPD Praga Południe
7KULINARNEedukacyjno- rozwojoweedukacja dot.  racjonalnego odżywiana i  przygotowywania posiłkówTPD Praga PołudniePodopieczni TPD Praga PołudnieStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
8KULINARNEedukacyjno- rozwojoweedukacja dot.  racjonalnego odżywiana i  przygotowywania posiłkówStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”Podopieczni Stowarzyszenia “Wspólne Podwórko”Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
9MUZYCZNEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańSP 72UCZNIOWIE SP 72Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
10MUZYCZNEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańTPD Praga PołudniePodopieczni TPD Praga PołudnieStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
11MUZYCZNEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”Podopieczni Stowarzyszenia “Wspólne Podwórko”Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
12MUZYCZNEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańZOW “Grochów”Podopieczni ZOW “Grochów”Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
13PLASTYCZNEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańSP 72UCZNIOWIE SP 72Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
14PLASTYCZNEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańTPD Praga PołudniePodopieczni TPD Praga PołudnieStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
15PLASTYCZNEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”Podopieczni Stowarzyszenia “Wspólne Podwórko”Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
16PLASTYCZNEartystycznerozwój artystyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańZOW “Grochów”Podopieczni ZOW “Grochów”Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
17SOCJOTERAPIApsycho-edukacyjne, socjoterapetycznepoprawa kompetencji społecznych, reintegracja z rówieśnikamiSP 72UCZNIOWIE SP 72TPD Praga Południe
18SOCJOTERAPIApsycho-edukacyjne, socjoterapetycznepoprawa kompetencji społecznych, reintegracja z rówieśnikamiTPD Praga PołudniePodopieczni TPD Praga PołudnieTPD Praga Południe
19SOCJOTERAPIApsycho-edukacyjne, socjoterapetycznepoprawa kompetencji społecznych, reintegracja z rówieśnikamiTPD Praga PołudniePodopieczni Stowarzyszenia “Wspólne Podwórko”TPD Praga Południe
20SPORTOWE – ŁUCZNICTWOruchowerozwój fizyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańKlub Sportowy “Drukarz”Podopieczni KS Drukarz, uczniowie SP255, SP nr 60, Gimnazjum Sportowego nr 21Klub Sportowy “Drukarz”
21SPORTOWE – PIŁKA NOŻNAruchowerozwój fizyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańKlub Sportowy “Drukarz”Podopieczni KS Drukarz, uczniowie SP255, SP nr 60, Gimnazjum Sportowego nr 21Klub Sportowy “Drukarz”
22STREETWORKINGedukacja nieformalnaedukacyjno-rozwojowe, integracjaStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”UCZNIOWIE SP 72Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
23TANECZNEartystyczne, ruchowerozwój artystyczny, rozwój fizyczny, integracja rówieśnicza, rozwój zainteresowańSP 72UCZNIOWIE SP 72Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
24TERAPIApsychologicznewsparcie psychologiczneStowarzyszenie “Wspólne Podwórko”Podopieczni Stowarzyszenia “Wspólne Podwórko”Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko”
25WARSZTATY PSYCHOLOGICZNEpsycho-edukacyjnewsparcie psychologiczneTPD Praga PołudniePodopieczni TPD Praga PołudnieTPD Praga Południe
26ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – KOREPETYCJEedukacyjnepomoc w nauce, odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości – 2 godz/tydz.FWD, TPD Praga Południe, Stowarzyszenie “Wspólne Podwórko, SP 72, ZOW “Grochów, KS Drukarz, miejsce zamieszkania dzieciUczniowie SP 72, podopieczni Stowarzyszenia “Wspólne Podwórko”, TPD Praga Południe, KS Drukarz, ZOW “Grochów”, podopieczni StreetworkerówFundacja “Wspólna Droga” United Way Polska
27PRZERWY ANIMACYJNEruchowe, animacyjne, integracyjneintegracja podczas przerwy, zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia ruchoweSP 72Uczniowie SP 72TPD Praga Południe
28WYCIECZKIedukacyjneedukacja, poprawa kompetencji społecznych, reintegracja z rówieśnikamiMiejsca kultury i sztuki na terenie m.st. Warszawywszyscy uczestnicyFundacja “Wspólna Droga” United Way Polska