Oferta

Zajęcia edukacyjne:

 • Pogotowie Lekcyjne – wolontariat
 • Korepetycje
 • Kurs języka angielskiego
 • Kurs przygotowawczy do sprawdzianu dla uczniów 8 klasy
 • Zajęcia “Przyjazna Szkoła”
 • Wolontariat dla szkoły
 • JAK SIĘ EFEKTYWNIE UCZYĆ?” – zajęcia grupowe z mnemotechnik
 • Warsztaty prawne dla młodzieży

Umiejętności społeczne i poradnictwo:

 • Poradnictwo Prawne
 • Wycieczki i Wyjścia kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe
 • Zajęcia Socjoterapeutyczne
 • Wyjazdy socjoterapeutyczne będące kontynuacją pracy socjoterapeutycznej
 • Konsultacje psychologiczne, poradnictwo krótkoterminowe
 • Konsultacje pedagogiczne, poradnictwo długoterminowe
 • Psycholog
 • Reedukator
 • Logopeda
 • Terapia ręki
 • Warsztaty z elementami profilaktyki dla młodzieży
 • Warsztaty rozwijające umiejętności społeczne dzieci szkół podstawowych
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci szkół podstawowych
 • Zajęcia metodą EMDR
 • Zajęcia metodą mnemotechnik
 • Asystent rodziny
 • Przeprowadzenie zajęć „Podwórka tematyczne”
 • prowadzenie grup przez pedagogów ulicy
 • Mediacje rówieśnicze

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 • Zajęcia stałe: taneczne, teatralne, wokalne, cyrkowe, robotyka, beat box,
 • Zajęcia cykliczne: fotografia, plastyka, ceramika, muzyczne, capoeira, decoupage
 • warsztaty innowacyjne (biologia, chemia, fizyka)
 • edukacja finansowa
 • Przerwy Animacyjne
 • Uczniowski Klub Sportowy przy SP 72
 • Akademia Projektów Społecznych
 • “Młodzieżowa Lokalna Szkoła Reportażu”