Przejdź do treści

My też tęsknimy…

  • przez
Młodzież z Pragi Południe tęskni za kontaktem z rówieśnikami.
Nic dziwnego!
Doświadczenia i relacje społeczne należą do podstawowych potrzeb rozwojowych młodych ludzi.
Nuda i tęsknota (za kolegami, ludźmi ze szkoły, ulubionymi zajęciami pozalekcyjnymi, wspólną zabawą i aktywnością)
to dominujące uczucia wśród uczniów, którzy wzięli udział w naszym badaniu ankietowym.
Dziękujemy za współpracę szkołom: SP 143, 246 i 255.
W badaniu wzięło udział 287 uczniów z klas VI-VIII.
Wyniki badań sytuacji, samopoczucia i potrzeb uczniów zostały przekazane pedagogom każdej ze szkół.
Może posłużą do planowania pierwszych po powrocie do szkoły lekcji wychowawczych, do rozmów z uczniami?
Może do ewaluacji pracy zdalnej w czasie pandemii?
A może pomogą w planowaniu działań przeciwdziałających skutkom izolacji (psychologicznym, społecznym i edukacyjnym)?
Zapraszamy szkoły i inne instytucje do współpracy z nami w tym zakresie w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.
Korzystajcie z nas, z potencjału organizacji tworzących konsorcjum.
Razem budujmy lepszą rzeczywistość społeczną i edukacyjną na Pradze Południe.