Monthly Archives Październik 2018

Mediacje rówieśnicze

Uczniowie klas siódmych i ósmych wybierają kandydatów na mediatorów rówieśniczych. To jedno z działań SZANSY w lokalnym systemie wsparcia, które ma wpłynąć pozytywnie na klimat wychowawczy szkoły.
Podczas warsztatów w klasach rozmawiamy o konflikcie, jego źródłach, towarzyszących emocjach, drogach dojścia do porozumienia. Omawiamy także z młodzieżą cechy dobrego mediatora. Już jutro kolejne klasy i szkoły.
Trzymajcie kciuki za rezultaty!

Piknik 6 października

 

Nasz projekt wystartował już w czerwcu. Jutro będzie nas można spotkać podczas Południowopraskich Prezentacji 2018. Koniecznie odwiedźcie nasze stoisko, na którym można uzyskać informacje o wszystkich partnerskich działaniach.